Julkaisuja ja kuvia tapahtumista

Kuulon merkitystä vähätellään

Maaliskuun 3. päivä on maailman kuulopäivä. Tänä vuonna teemaksi on nostettu Kuule ja elä - Kuuloterveys on hyvinvointia. Kuulo on aisti, jonka arvoa aliarvioidaan, ja joka usein jää arjessa huomiotta. Teemapäivä korostaakin kuulon merkitystä hyvinvoinnillemme. Kuulon heikkenemistä ei välttämättä itse huomaa ja siihen liittyviä haasteita jopa vähätellään.

Usein kuulo-ongelmia pidetään vanhuuden vaivana, vaikka ne koskettavat kaiken ikäisiä. Kuulo vaikuttaa iästä riippumatta arkeen, ihmissuhteisiin ja jopa muistiin. Kuuloterveydestä huolehtiminen on paitsi ihmisen itsensä, mutta myös koko yhteiskunnan etu.

Miksi kuulokojeet ja muut kuulon apuvälineet sitten jäävät pöytälaatikkoon, vaikka niiden käytön hyödyt tiedetään? Kojeita pidetään vieläkin hankalina ja rumina, vaikka nykyään ne ovat helppokäyttöisiä ja niissä on paljon valinnanvaraa värikkäistä huomaamattomiin. Kojeiden käyttö vaatii vain totuttelua ja asian hyväksymistä. Erilaiset kuulon pulmat ovat luonnollisia ja yleisiä, jopa 800 000 suomalaisella on heikentynyt kuulo.

Maailman kuulopäivän tavoitteena on hälventää kuulovammoihin ja kuulonkuntoutukseen liittyviä ennakkoluuloja. Ennakkoluulojen hälventäminen edistää kuuloterveyttä. Kuuloliiton ja sen paikallisyhdistysten kautta on saatavilla tietoa ja vertaistukea oman tilanteen käsittelyyn. Kiinnostuitko hyvinvoinnista ja kuuloterveydestä? Joensuun Seudun Kuuloyhdistys järjestää 21.3. 24 klo 18.00 kaikille avoimen kuuloillan, Kuullaan ja keskustellaan kuuloterveydestä ja sen vaikutuksesta hyvinvointiin. Tapahtuma on osoitteessa, Senioripiha, Ravintola Suvanto Rauhankatu 1A Joensuu

Kuule ja elä!

Eila Heinonen
Joensuun Seudun Kuulo ry
puheenjohtaja

9.11.2023 Kuulo, sen kuntoutus ja tinnitus -yleisöluento keräsi salin täyteen

 

Yhdistyksen puheenjohtaja Eila Heinonen onnittelee varapuheenjohtaja Anja Hentunen-Varista merkkipäivän johdosta

 

Yhdistyksen hallituksen jäsenet Ulla Kettunen ja Matti Mutanen hetkeä ennen yleisöluennon alkua

 

Asiantuntijana tilaisuudessa toimi korva-, nenä- ja kurkkutauteihin erikoistuva lääketieteen lisensiaatti Lasse Pörsti

 

Yleisö kuunteli tarkkaavaisena mielenkiintoista luentoa

 

Moni osallistujien kysymys sai vastauksensa asiantuntijalta

 

Ravintolan täytti viitisenkymmentä asiasta kiinnostunutta henkilöä.

 

Yhdistysten tulevaisuutta pohdittiin Kuuloliiton Itä-Suomen piirin syysseminaarissa 13.-14.10.2023

Kuuloliiton Itä-Suomen piirin kaikki 8 yhdistystä olivat edustettuina piirin syysseminaarissa 13.-14.10. Piirin puheenjohtaja Eila Heinonen totesi avauspuheessaan ”olemme nyt huipulla”, sillä konkreettisesti seminaari pidettiin Kolin kansallismaisemissa ja yhdistysten toiminta on elpynyt korona-aikojen hiljaiselosta.

Kuuloliiton järjestöpäällikkö Anne Wicht-Kvarnström alusti seminaariväkeä pohtimaan yhdistysten tulevaisuutta toiminnan jatkuvuuden edellyttämään muutokseen, sillä lähes koko järjestö- ja yhdistyskentälle yhtenäistä huolta aiheuttaa uusien vapaaehtoistoimijoiden puute. Tarve on kuitenkin suuri yhdistysten toimille, joilla on erityisen merkittävä rooli kuulovammaisten edunvalvonnassa, vertaistuessa ja virkistystoiminnassa sekä osallisuuden lisäämisessä. Kuulovammaisillakin on tarve yhteisöllisyydelle ja vertaisten tapaamiselle, mikä mahdollistuu yhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa.

Yhdistysten säännöt ja yhdistyslaki aiheuttavat vaatimuksia, mutta samalla myös luovat raamit yhdistysten hallituksille talousasioiden, hallinnollisten ja tilaistointiin liittyvien tehtävien hoitamiseksi. Hallinto vaatii vapaaehtoisresursseja, jotka usein myös toimivat yhdistyksen toiminnan toteuttajina, kuten Kuuloliiton konseptoima kuulolähipalvelu, jossa yhdistysten koulutetut vapaaehtoiset antavat vertaistukea, ohjeita ja apuja kuulolaitteiden huoltamisessa.

Kaksipäiväisen seminaarin osallistujat pohtivat keinoja, joilla yhdistysten toiminnan jatkuvuus turvataan. Yhtenä vaihtoehtona keskusteluissa oli yhdistysmalli, jossa laajennettuun yhdistykseen kuuluisi paikalliset aluekerhot toimintoineen, mutta hallinto olisi keskitetty. Myös muita keinoja resurssipulaan pohdittiin. Koettiin tärkeänä ohjata vapaaehtoisresursseja hallinnon sijaan enemmän yhdistysten toimintaan ja aktivoida jäseniä mukaan. Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat kokevat toiminnan antavan itsellekin arvokasta tietoa ja osaamista sekä erityisesti ystäviä ja vertaistukea.

Ilo elää yhdessä tekemisessä, sillä kuulo on kaikkien asia.


Yhdistysten osallistujia, mukana myös kirjoitustulkit

 

Panu-kokoustila täyttyi yhdistysaktiiveista

 

Syysseminaarin osallistujat yhteiskuvassa

  

Kuuloliitosta Anne Wicht-Kvarnström, Vanessa Peitala ja Maria Timonen tauolla piirin puheenjohtaja Eila Heinosen kanssa.

 

Lieksan yhdistyksen puheenjohtaja Raili Pulli toivotti osallistujat tervetulleiksi Kolin kansallismaisemiin.

 

*****

  

Yhdistyksen 70-vuotisjuhlat 22.09.2023 Muikkusali, Joensuu

Juhlaohjelma ja kuvakollaasi

*****

 


Kuuloautokiertue 2023 oli jälleen menestys!

Kuuloliiton Kuuloauto vieraili yhdistyksemme alueella heinäkuun alussa. Kierros alkoi Outokummusta, johon matkasivat Kuuloauton kuljettaja-testaaja Hannu Seitsosen  lisäksi Kuuloliiton kouluttama Anja Hentunen-Varis sekä yhdistyksemme aktiiviset vapaaehtoiset. Kiertue alkoi epävakaassa säässä, mutta onneksemme auton uumenista löytyi suojakatos, jonka turvin saatiin avustavat tehtävät hoidettua. Varsinainen testihän toteutetaan kuuloautoon rakennetussa testitilassa. Jo Outokummun päivä osoitti testauksen tarpeellisuuden, sillä ennakkoon tehdyt aikavaraukset olivat täyttäneet päivän. Osalle ilman ajanvarausta paikalle tulleille jouduimme tarjoamaan ”ei oota”. Osa halukkaista varasi ajan seuraaville päiville puolen tunnin ajomatkan päähän Joensuuhun.

Kahden seuraavan päivän ajan Kuuloauto oli parkkeerannut Joensuussa seurakuntakeskuksen pihalle. Molempina päivinä vettä satoi rankasti ja tuuli riepotteli katostamme. Sade ei kuitenkaan säikäyttänyt testattavia  vaan täyteen buukatut päivät toteutettiin suunnitellusti ilman peruutuksia. Testattavia olisi ollut enemmänkin kuin voimme vastaanottaa. Sateisessa säässä odotusajat eivät onneksi venyneet ja pysyimme hyvin ennakoiduissa aikatauluissa.

Viimeinen testipäivä yhdistyksemme alueella toteutettiin Enossa, jossa kaunis aurinkoinen päivä kruunasi ahkeran vapaaehtoisjoukon uurastuksen. Moni kävijä sai testauksesta vahvistuksen omalle epäilylleen kuulon heikentymisestä, opastusta jatkotoimenpiteistä ja runsaasti oppia kuuloon liittyvistä asioista. Vertaistukea voitiin tarjota heikon kuulon kanssa eläville.

Yli 120 henkilöä sai testituloksen lisäksi opastusta ja vertaistukea ennenkuin Kuuloauton oli aika jatkaa matkaansa pohjoiseen kohti seuraavia testipaikkakuntia. Alla olevissa kuvissa näkyy mukana olleita aktiivisia yhdistyksemme vapaaehtoisiamme: Eila, Tarja, Ulla,2xMatti sekä Kuuloliiton vapaaehtoiset Anja ja Hannu.

Vapaaehtoisjoukkomme kiittää aktiivisesta osallistumisesta! Ollaan kuulolla!

Kesäisin terveisin

TarjaKuule ja muista -teeman kuuloilta Joensuussa 7.6.2023

Senioripihan Matti-taloon oli kokoontunut runsas joukko kuuntelemaan Kuuloliiton asiantuntija Tiina Ahosen esitelmää mielenkiintoisesta ja kaikille tärkeästä aiheesta.


***

Kevätkauden 2023 päätteeksi ruokailtiin

Yhdistyksen hallituksen jäsenet kokoontuivat kevätkauden viimeisen kokouksen päätteeksi ruokailemaan Pielisjoen rannalle Ravintola Kreetaan. Kuvissa hallituksen jäsenistä Eila Heinonen (puheenjohtaja), Ulla Kettunen, Tuula Toroskainen, Tarja Solanpää (sihteeri), Matti Mutanen ja Matti Maukonen.
Kesäinen auringonpaiste hieman häikäisi kuvien ottoa, mutta tunnelmaa se ei häirinnyt.

Herkullista ruokaa

Tuula, Tarja  ja Matti

Matti

Ulla ja Eila

Matti

***

Haluatko, että jokainen ihminen ymmärtää viestisi?
Selkeän puheen viikko 15.-19.5.2023

Suomessa on 800 000 henkilöä, joilla on jonkinasteinen kuulonalenema. Heistä monille puheen seuraaminen on erilaisista apuvälineistä huolimatta hankalaa. Tällä viikolla vietetään Kuuloliiton lanseeraamaa Selkeän puheen viikkoa, jonka tavoitteena on lisätä ihmisten ymmärrystä selkeän puheen merkityksestä viestinnän saavutettavuudelle ja tehdä viestinnästä saavutettavampaa. Selkeä puhe tukee viestin vastaanottamista kaikenlaisissa tilanteissa.

Puhujan puhetapa vaikuttaa puheen ymmärrettävyyteen ja puheesta selvän saamiseen.
Selkeä puhe on rauhallista ja hyvin artikuloitua. Jokainen äänne ja sana erottuvat hyvin toisistaan. Lauseiden ja eri aiheiden välissä kannattaa pitää taukoa, jotta kuulija pysyy varmasti perässä.

Kuulovammaisille on tärkeää nähdä kasvosi keskustellessa. Kaikki ihmiset hyödyntävät enemmän tai vähemmän tiedostamattaan ihmisen huuliota eli päättelevät puheen sisältöä puheen näkyvistä piirteistä kuten huulten, kielen ja leuan liikkeistä. Kuulovammaisista isolle osalle huulioluku on välttämätön osa kommunikaatiota ja siksi puhujan on tärkeää huolehtia siitä, että hänen kasvonsa näkyvät hyvin ja ovat suunnattu suoraan kohti kuulijaa.

Meidän mielestämme selkeä puhe on periaatekysymys: haluatko, että jokainen ihminen ymmärtää viestisi? Kun on kyse esimerkiksi viranomaisesta, selkeä puhe on jo velvollisuus, sillä myös kuulovammaisilla on oikeus tiedonsaantiin. Selkeä puhe palvelee kuulovammaisten lisäksi esimerkiksi maahanmuuttajia ja heitä, joiden tiedonkäsittelytaidot ovat heikentyneet. Selkeästä puheesta hyötyvät itse asiassa aivan kaikki, myös itse puhuja. Tulkinnanvara ja siten väärinkäsitysten vaara pienenee, ymmärrämme toisiamme paremmin.

Selkeän puhujan valinta on käynnissä

Joensuun Seudun Kuulo ry on huonokuuloisten, kuulovammaisten ja tinnituksesta kärsivien arkipäivän yhdysside, edunvalvoja ja puolestapuhuja. Yhdistyksen toiminta-alue kattaa Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin, Polvijärven, Rääkkylän, Tohmajärven kunnat sekä Joensuun, Kiteen ja Outokummun kaupungit. Yhdistys on päättänyt palkita yhdistyksen alueella toimivan selkeän puhujan.

Voit ehdottaa yhdistyksen toiminta-alueelta henkilöä, joka mielestäsi toimii selkeän puheen periaatteiden mukaisesti. Kysely on käynnissä yhdistyksen kotisivuilla. Ehdota henkilöä ja perustele valintasi lyhyesti 15.6.2023 mennessä. Selkeä puhuja julkaistaan syksyllä yhdistyksen 70-vuotisjuhlassa.

Joensuun Seudun Kuulo ry

puheenjohtaja Eila Heinonen

eila.heinonen@joensuunseudunkuulo.fi

Kuulolähipalvelukoulutuksen tunnelmia 20.4.2023

Audionomi Ulla Tiittanen

Audionomin opastusta kuuntelemassa.

Kuntoutusohjaaja Laura Romppanen

Lähiopastusta vahasuojan vaihtoon

Aktiivista keskustelua

Keskustelun kuulemista helpotti kokoustilan induktiosilmukka. Vasemmalla yhdistyksemme Kiteen kuulolähipalvelusta Eila Uuksulainen (hall.varajäsen) ja Anja Hentunen-Varis (varapuheenjoht.).

Puheenjohtajat kahvitauolla

Savonlinnan Kuulo ry:n puheenjohtaja Riitta Juuti ja Joensuun Seudun Kuulo ry:n puheenjohtaja Eila Heinonen.

Vierailevat luennoitsijat

Kuntoutusohjaajat Laura Romppanen ja Hanna Makkonen sekä audionomi Ulla Tiittanen

Yhdistyksemme hallituksen jäseniä

Matti Maukonen (vas.) ja Matti Mutanen ovat aktiivisia Joensuun kuulolähipalvelun vapaaehtoisia sekä hallituksen jäseniä, kuten myös  Ulla Kettunen ja Eila Heinonen.


IS-piirin KUULOLÄHIPALVELUN alueellinen koulutus

to 20.4.2023 klo 11–16

Sokos Hotel Kimmel, Itäranta 1, Joensuu
Huom! 

Ilmoittautuminen 4.4. mennessä oheisen linkin kautta

http://kilta.kuuloliitto.fi/kotisivut/TapahtumaIlmoittaudu.aspx?id=443

Tiedustelut: Maria Timonen  maria.timonen@kuuloliitto.fi , p. 0400 903 407. 


Ohjelma ja aikataulu
klo 11-12        Lounas ravintolassa
12-13            Yhdistysten KLP-toiminta, vahinkotilanteet, tilastointi ym. yleisiä asioita
       KLP-toiminnan järjestämiseen liittyen
       Maria Timonen
13-14            Kuulokojeet, käyttö ja huolto
       Audionomi/kuntoutusohjaaja, Siunsote (nimet varmistuvat)
14-14.30      Kahvit kokoustilassa
14.30-15.30   Keskustelua ja kokemuksia KLP-asiakkaiden haasteista
       Maria Timonen
        Sairaaloiden kuulumiset ja muut ajankohtaiset asiat
        Siunsoten audionomi/kuntoutusohjaaja (nimet varmistuvat)
         ja Maria Timonen
15.30-15.45 Tiedotusasiat ja päätös

Pieni ele -keräys kaipaa vapaaehtoisia

Olisitko kiinnostunut vapaaehtoistyöstä Pieni ele -keräyksen parissa? Joensuun Seudun Kuulo ry on mukana muiden paikallisten järjestöjen kanssa Pieni Ele keräyksessä Joensuussa ja Kontiolahdella.
Helppoa lipasvahdin tehtävää on tarjolla mm Joensuun pääkirjastolla, Lehmon nuorisotalolla sekä Kontiolahden kunnantalolla ennakkoäänestyksen aikana 22.–28.3. sekä varsinaisena vaalipäivänä 2.4.2023 useassa paikassa.
Lipaskerääjämme voi olla kuka tahansa. Mukaan voit tulla sinäkin, koska apuvoimia tarvitaan! Lipasvahtina vain tervehdit ja kiität lahjoittajia.

”Oli mukavaa ja helppoa olla lipasvahtina. Kudoin sukkaa!” ” Mukava kokemus, voisin lähteä uudestaankin mukaan.” ”Oli helppoa, mukavaa ja mielenkiintoista.”

Toivottavasti kiinnostuit. Lisää tietoa ja ajankohdista/paikoista saat Eilalta p 0500172324 tai eila.heinonen@joensuunseudunkuulo.fi
Puolet keräyksen lahjoituksista jää suoraan keräys­paikka­kunnalle!
Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Lahjoituksen tekeminen vammaisten ja pitkäaikaissairaiden hyväksi on ollut monelle suomalaiselle tärkeä äänestyspäivän perinne 116 vuoden ajan.
Keräyspaikkamme ovat perinteisesti vaalien aikaan äänestyspaikoilla sisätiloissa. Paikasta huolimatta, toimintamme ei ole poliittista. Voit osallistua, vaikka pari tuntia ja siitä on iso apu. PIENI ELE- keräys Lahjoituksilla saadaan konkreettista apua monille erilaisille ja eri ikäisille ihmisille, joilla on vamma tai pitkäaikaissairaus. Apu koskettaa myös perheitä ja läheisiä. Vammaiset ja pitkäaikaissairaat ovat usein pienituloisia, joten kaikki hyvät asiat tuovat parempia hetkiä arkeen.
Lipasvahdin tehtävässä:
    • Vahdit pöydällä olevaa lipasta sisätiloissa äänestyspaikalla vain sovitun ajan, esim. 2 tuntia.
    • Tervehdit ja kiität ystävällisesti lahjoituksen tekeviä.  
    • Emme pyydä lahjoituksia, olemme siitä erilainen keräys.
    • Etukäteisvalmisteluja tehtävään ei tarvita. Kerromme sinulle kaiken tarvittavan.
    • Tehtävä on erittäin tärkeä – keräys on mahdollista vain vapaaehtoisten lipasvahtien avulla.

Tiedote 1/2023

Kuulonkuntoutukseen tulee panostaa jo perusterveydenhuollossa

Maaliskuun 3. päivänä vietetään jälleen Maailman terveysjärjestön WHO:n kansainvälistä kuulopäivää. Tänä vuonna päivän tavoitteena on edistää kuulonkuntoutuksen perustason palveluihin panostamista. Kuulo-ongelmien varhainen tunnistaminen on tärkeää sekä kansanterveyden että -talouden kannalta, sillä kuuloon liittyvät ongelmat ovat yleisimpiä terveyshaasteita väestön keskuudessa. WHO:n mukaan yli 60 % kuulo-ongelmista voitaisiin käsitellä perusterveydenhuollossa.

Suomessa hyvinvointialueet ovat käynnistäneet toimintansa ja perustason palvelujen vahvistamista tavoitellaan erityisesti sote-keskuksien toimintaa ja palveluja kehittämällä. Kuuloliitto on pitkään ajanut perustason kuulopalvelujen vahvistamista, koska se tukisi erityisesti ikääntyneiden kuulo ongelmien varhaisempaa tunnistamista ja sujuvoittaisi kuulonkuntoutuspolkua. Audionomien osaamista hyödyntämällä suurempi osa kuulonkuntoutuksen hoitopolun vaiheista, kuten kuulon tutkimuksista, voitaisiin tehdä jo sote-keskuksissa. Näin vältettäisiin päällekkäisiä tutkimuksia ja kuulonkuntoutuksen hoitopolun pitkittymistä. Vahvat perustason palvelut tukevat myös oikea aikaista kuulonkuntoutukseen pääsemistä.

THL:n koordinoimassa Terve suomi -tutkimuksessa selvitetään parhaillaan väestön terveydentilaa. Tutkimuksella saadaan myös tuoretta tietoa suomalaisen väestön kuulon tilanteesta. Tutkimuksessa osallistujien kuulo tutkitaan hälypuhetestillä, joka antaa perinteisiä kuulontutkimuksen menetelmiä tarkemman käsityksen kuulosta arjen tilanteissa. Kuulonkuntoutuksen aloittamisen arvioinnissa huomiota tulee kiinnittää myös siihen, miten henkilö tosiasiallisesti pärjää arjessa kuulonsa kanssa.

Suomessa tulee tunnistaa kuulo-ongelmat aiempaa aikaisemmin, sillä heikentyneellä kuulolla on yhteys myös ikääntyvän muistiin ja tiedonkäsittelytaitoihin. Kuntouttamaton kuulonalenema lisää muistisairauksien riskiä. Erityisesti keski-iässä toteutettu kuulonkuntoutus tukee muistia ja tiedonkäsittelyä myöhemmällä iällä.

Lisätietoja

Eila Heinonen

Joensuun Seudun Kuulo ry

puheenjohtaja

eila.heinonen@joensuunseudunkuulo.fi

0500172324